نامه خطاب به ریاست محترم سازمان صدا و سیما جناب آقای دکتر عبدالعلی علی عسکری

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :یادآوری یک امر مهم

جناب آقای دکتر عبدالعلی #علی_عسکری ریاست محترم سازمان صدا و سیما دامت توفیقاته

سلام علیکم؛
بااحترام همانگونه که مستحضرمی باشید؛امام خامنه ای رهبرمعظم انقلاب در اردیبهشت۹۲ فرموده اند:
حتماًبایستی #صداوسیما یک نقش صددرصدی ایفا کند.
مااین را اعتقادداریم وسفارش میکنیم، حتماًبایستی #صداوسیما یک نقش صددرصدی‌ای ایفا کند؛ میتواند
صداوسیمامیتواند آنچنان فرهنگ‌سازی‌ای بکندکه #زن_مؤمن، فعّال، مجاهد فی سبیل‌الله، باحجاب، دارای خصوصیّات #زن_اسلامی، در جامعه محترم و مکرّم باشد؛ دیگران میخواهند عکسش اتّفاق بیفتد.

بعضی از برنامه‌های صداوسیما متأسّفانه در همان جهتِ خاصّ دیگران است؛ باید #عکسْ عمل بشود؛ یعنی واقعاًباید #صداوسیما صددرصد در خدمت این فکرقرار بگیرد۱۳۹۲/۲/۲۱

جناب آقای #علی_عسکری؛مامی خواهیم شما دردنیا و آخرت « رو سفید» باشید.

اوامر ولی فقیه راجدی بگیرید!
ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۴