نامه خطاب به سخنگوی محترم دولت جناب آقای ربیعی

بسم الله الرحمن الرحیم

خیر خواهی برای آقای #ربیعی سخنگوی جدید دولت
جناب آقای ربیعی اگرمی خواهیدعاقبت به خیرشوید؛ به نصیحت برادران خوددر #مجمع_رهروان_امربه_معروف_ونهی_ازمنکرتوجه فرمایید:
 ۱-همیشه اینگونه فکرکنیدکه امین مردم هستید؛ که در این صورت؛دعای خیرملت ،پشت سرشماخواهدبود.
 ۲-به شدت فرا جناحی عمل کنید واز گفتار درمانی بپرهیزید.
 ۳-همیشه فکرکنیدکه می خواهیدبه ملتی گزارش دهیدکه ازعمق نیات و درون شماباخبرند،لذا، با این جماعت صادق باشید.
۴-شمافردی هستیدکه از اوضاع واحوال اقتصادی دولت باخبرید؛نجات دولت در #تولید است
اولا”خودتان به این مسأله کمک کنیدو
ثانیا” مواظب باشیددرداخل دولت اطلاعات غلط به آقای #روحانی ندهند
ثالثا”درموردتولید؛اطلاعات لازم وصحیحی دراختیار مردم قراردهید.
 ۵-اگر میخواهیدکارشماخیروبرکت داشته باشد؛ مطالبات رهبری،که درحقیقت همان مطالبات مردمی است را ؛دردولت پیگیری کنید.

برخی از #مطالبات معظم له از این قرار است :

۵-۱- رونق تولید.
۵-۲-اصلاح امور نظام بانکی
۵-۳اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام به ویژه
۵-۳-۱-«اقتصاد مقاومتی»
۵-۳-۲-سیاست های کلی در« امور انتخابات »
۵-۳-۳-اجرایی نمودن سیاست های کلی ایجادتحول درنظام آموزش و پرورش
۵-۳-۴-سیاست‌های کلی «جمعیت»
۵-۳-۵ -سیاست‌های کلی «خانواده»
۵-۳-۶-سیاستهای‌ کلی‌ «امنیت‌ اقتصادی
۵-۳-۷-سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ی «انرژی‌»
۵-۳-۸-سیاست های کلی «اشتغال»و…..
۵-۴-مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در امراقتصاد(اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود)
۵-۵-اصلاحات ساختاری بودجه(قرار بر این است که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،]این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند)
۵-۶-برجام
۵-۷-عدم مذاکره با آمریکا
۵-۸-اوامر اسفند۹۶ معظم له درموردعفاف وحجاب
۵-۹-فضای مجازی
۵-۱۰-استفاده از ظرفیت ها
۵-۱۱پرهیز از دو قطبی کردن مردم
۵-۱۲-الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و…..
باعنایت به اینکه بیشترین سئوالات مردم از شما؛ حول محور های مذکور می باشد؛ لازم است در این زمینه ازتسلط کامل برخودارباشید.
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته»
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۳/۱۳