نامه خطاب به  ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی

بسم الله الرحمن الرحیم
 #موضوع : یک پیشنهاد #دلسوزانه و #انقلابی

حضرت آیت الله رئیسی؛ ریاست محترم قوه قضاییه؛ سلام علیکم،

با احترام به استحضار می رساند:

شمارابه حق مادرتان #حضرت زهرا(سلام الله علیها) قسم می دهیم «به این #پیشنهادمردمی

غیر حزبی
غیر سیاسی
غیرجناحی
بلکه دردمندانه ؛ که ازعمق جان #جوانان برخواسته است ؛ عنایت ویژه بفرمایید .

شما ؛ هم اکنون باتأسی به جدتان #امام_حسین(علیه السلام)مردانه پای کار آمده اید؛که ازاین بابت ،خداوندمتعال را شاکریم ولی احساس می شودکه اقدامات تکمیلی دیگری هم به صورت همزمان بایدانجام شود
(البته؛شایددرحال انجام است ولی مانمیدانیم)

تا؛ ازیک سو جلو #توطئه های بعدی گرفته شود

واز سوی دیگر ؛آرمان ها واهداف انقلاب زودتر محقق گردد.
متن پیشنهادازاین قرار است:

مثلا” قاضی محترم درحال #رسیدگی پرونده ی فردی است که درباب #مسکن یا #معیشت مردم ویا سوخت ویا…..تخلف کرده است !

پیشنهادمیگردد:

۱-تیم های جداگانه ای هم به موازات #پرونده_قضایی تشکیل شودتاکلیه ی عوامل به وجودآورنده این پدیده های شوم ریشه یابی و؛مشخص گرددکه این اعمال زشت:

حاصل کدام کم کاری و کدام مسئول و توسط کدام دستگاه؛ بسترسازی شده است؟!!

۲- در بحث « ارز ۴۲۰۰ تومانی» که اکنون «مادر » اکثرپرونده هااست بایدآنهایی که #زمینه_ساز این تخلفات بوده اند #محاکمه شوند !

۳-در بعد #فرهنگی:
علاوه بر رسیدگی به #تخلف فردی که ،کشف حجاب کرده و یا درملأ عام مشغول گسترش بی حجابی است !

بایدآنهایی هم که در فراهم نمودن این بستر دخیل بوده ودر دوره مسئولیت خویش کم کاری کرده اند #محا کمه شوند
زیرا اگراین ریشه یابی ها صورت نگیرد و

مسببین و زمینه سازان این تخلفات شناسایی نشوند

ممکن است از ترسشان (به دلیل اینکه می دادند روزی عدالت به سراغشان خواهید رفت) :

یا از کشور خارج شوند

و یا مشغول #توطئه و کار شکنی

دروغ پردازی

شایعه پراکنی ویا …..گردند.

به این هانباید #امان داد!
والسّلام علیکم و‌ رحمه‌الله و‌ برکاته
مجمع رهروان امر به معروف۱۳۹۸/۵/۱۱