بیانیه ی«شماره ی ۲۳-۸۴» مطالبه_گری برای احرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :
 #مطالبه_گری برای احرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این قانون مشتمل برشصت ماده وسی و پنج تبصره؛می باشد که :

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به تصویب #مجلس شورای اسلامی رسیده

درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۹در #شورای_نگهبان تأیید شده.
در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰جهت اجرا به ریئس جمهور ابلاغ گردید ه است.

مردم؛ «در سال رونق تولید »می خواهند بدانند که:

ا – آقای #رئیس_جمهور ؛با این اختیارات داده شده چه کرده اند 

۲- نمایندگان #مجلس که توقع دارند ؛ مردم مجددا”آنان را انتخاب کنند؛ تا چه اندازه بر اجرای این قانون نظارت داشته اند

ضمنا” جهت #تسریع در امور ؛ تماس با شماره تلفن های ذیل ؛ تا حصول نتیخه #ضروری می باشد

مجلس ۳۹۹۳۱-۰۲۱

ریاست جمهوری ۶۱۳۳-۰۲۱

قوه‌قضاییه ۱۲۹-۰۲۱

صدا و سیما( بادعوت از کارشناسان ونمایندگان دولت و مجلس) تهران ۱۶۲ شهرستانها ۲۷۸۱-۰۲۱

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۶/۱۲)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱