بیانیه ی«شماره ی۱۶۳»موضوع: اگر #چادرمشکی وحجاب؛درنزدآقای رئیس جمهوربه اندازه ی ورودزنان به ورزشگاه ؛اهمیت داشت…

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

موضوع: اگر #چادرمشکی وحجاب؛درنزدآقای رئیس جمهوربه اندازه ی ورودزنان به ورزشگاه ؛اهمیت داشت…
مافیا؛ کارخانجات #تولیدچادرمشکی رابه تعطیلی کشانده اندوبا فریب اذهان عمومی ؛ اینگونه”وا نمود”کرده اند که:
کشوردرتولیداین کالای فرهنگی ناتوان است ؛در حالی که واقعیت؛غیر از این است
سئوال اینجاست که:اگر ؛مسأله ی چادرمشکی واصولا”حجاب زنان ودختران این مملکت به اندازه ی بردن زنان به ورزشگاه ؛برای آقای #رئیس_جمهور؛ مهم بود؛ چه کسی جرأت میکرد این جسارت وگستاخی و این خطای نا بخشودنی رادر یک #نظام_اسلامی؛مرتکب شود
این روزها اخبارعجیبی از سربه فلک کشیدن قیمت چادرمشکی به گوش می رسد.موضوعی که حداقل از نظربرخی‌ها #عامدانه و #ضدپوشش برتر است
افزایش قیمت چادر از آنجایی که مستقیماً با پوشش برترِ تعداد زیادی از افرادجامعه در ارتباط بوده ویکی از محصولات #حجاب وعفاف تلقی می‌شود تبعات نامناسبی به دنبال خواهد داشت
واین درحالی است که در کشورمان مثل سایر بخش‌های تولیدی دیگر؛استعدادهای برتری وجود داردکه می‌توانندمصرف #چادرمشکی داخل وحتی کشورهای همسایه را تأمین نماید وقطعاًدر این خصوص باایجادشغل وسیعی روبروخواهیم شد.

اما سئوال اساسی اینجاست که پای چه کسانی در میان است که این کالای نسبتاً استراتژیک در کشورمان تولیدنمی‌شودوبایدواردکننده آن باشیم.وعجیب تر اینکه«درسال رونق تولید»چرا ؛در این حوزه مهم وفرهنگی از سوی #مسئولان اقدام شایسته ای؛ مشاهده نمیگردد
️ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

#لطفانشردهید
@mran_ir
تشکل های مردمی ولایتمدار امر به معروف ونهی از منکر(۱۳۹۸/۰۹/۲۶)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره ی این بیا نیه با شماره تلفن۶۶۶۷۷۳۳۳ _۰۲۱ دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید