مهمترین #وظیفه‌ی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاستهای کلّی است.

امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب 😕
✅درباره‌ی #سیاستهای_کلّی عرض کنم که مهمترین #وظیفه‌ی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاستهای کلّی است.
?فرایند تنظیم #سیاستهای_کلّی یکی از منطقی ترین و زیباترین فرایندهاست.
?حالا عدّه‌ای دلشان میخواهد که دائم بر طبل دروغگویی و بهتان‌زنی بکوبند.ما هم حرفی نمیزنیم و آنها هم هرچه میخواهند میگویند؛ اشکالی هم ندارد؛
?اما شما #جوانان شاید بدانید و اگر نمیدانید، بدانید که فرایند #تنظیم_سیاستهای_کلّی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است.
?این سیاستها اوّل در #کمیسیونهای_دولت تنظیم میشود و بعد به دولت می‌آید.
?دولت آنها را بررسی و تصویب میکند و به #رهبری پیشنهاد میکند.
?رهبری هم آن را به #مجمع_تشخیص_مصلحت میدهد.این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل میشود؛ بعد مجدّداً به رهبری میدهند.
?رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام #جمهوری_اسلامی تطبیق میدهد، تصویب میکند و آن سیاستها به #دولت برمیگردد و به #مجلس ابلاغ میشود.
✅نقش رهبری در تنظیم سیاستها این است که مراقب باشد تا برنامه‌ریزیهایی که در چهارچوب این سیاستها میخواهد انجام بگیرد،
✅نظام را به بیراهه و گمراهه نکشاند؛
✅منافع طبقات محروم و حقوق مردم پامال نشود
✅خواسته‌ها و منافع قدرتهای افزون‌طلب و سلطه‌طلب و مداخله‌گر تأمین نشود.
✅این مراقبت جزو وظایف رهبری است و اگر در این زمینه‌ها قصوری یا تقصیری پیش آید، متوجّهِ رهبری است.
✅بعد که این سیاستها #ابلاغ شد، آن وقت
?مجلس موظّف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند
?و دولت هم موظّف است سیاستهای اجرایی خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند.
❌مجموعه‌ی این ساز و کار مفصّل #دستگاههای_اجرایی و قضایی و تقنینی در این چهارچوب به‌کار میافتند و کار میکنند که هر کدام مسؤولانی دارند و مسؤولیتهایی، که باید کار را انجام دهند.۱۳۸۲/۰۹/۲۶
#لطفانشردهید
@mran_ir