اطلاعیه«شماره ۵۶۳»  #حقوق‌شهروندی(شماره‌ی۷)؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

مدت باقیمانده : ۱۶۸ روز
ریاست محترم سازمان #صداوسیما؛
سلام علیکم؛
 #حقوق‌شهروندی(شماره‌ی۷)؛
رئیس جمهورمحترم؛برای #حقوق‌شهروندی منشورمی نویسد و می گوید:
 #حقوق شهروندی فقط در کتابت وتدوین یک جزوه ودفترچه نبود.
مردم می گویند :
ما می خواهیم؛ آثار عملی‌این اقدام شما رادرزندگی روزانه‌ی خویش احساس نماییم؛زیرا؛مسائل فراوانی در کشور وجود داردکه #مسئولین؛ به‌ویژه جناب عالی بایددرقبال آن پاسخگو باشید

به عنوان مثال :
مشکلات #اقتصادی :
البته به استنادبیانات رهبرعزیزمان؛ مامیدانیم که مشکل #اقتصادکشورنداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست؛ #راهکارها را کارشناسان میدانند.
بنابراین #راهکارها معلوم است. امّا آنچه کم داریم؛ #همّت‌وشجاعت و اهتمام جدّی و #پیگیری است؛ این را ما لازم داریم.
سئوال؟!!
برابر مفاد #حقوق‌شهروندی مردم می خواهندبدانندشماکه #همت و #شجاعت لازم برای سروسامان دادن به #اقتصادرانداشتیدچرا #مسئولیت این کار را قبول کردید ؟!!
برادروخواهر گرامی :
اگر از ابتدا اینگونه #مطالبه‌گری می کردیم؛وضع کشوربه مراتب بهتر ازامروز بود
جناب آقای علی عسکری :
این موضوع مهم؛ارزش آنرا دارد که #صداوسیما یک شبکه‌ی مستقل؛ تحت عنوان #شبکه‌ی‌مطالبه‌گری ویا کلی تر؛ شبکه ای به نام #امربه معروف و نهی ازمنکر را؛ راه اندازی نمایدتا از این طریق؛ با #اطلاع‌رسانی دقیق به مردم ؛زمینه اجرای مطالبات رسوب شده مهیاو آثارمثبت آن در #انتخابات سرنوشت ساز ۱۶۸روز آینده؛ دیده شود 

تماس با #صداوسیما وپیگیری موضوع فوق؛ تاحصول نتیجه:
صدا وسیما _ ۱۶۲

پنجشنبه_ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir