بیانیه«شماره ۵۶۱» #حقوق شهروندی(شماره ی ۵)؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
مدت باقیمانده : ۱۶۹روز
ریاست محترم سازمان #صداوسیما؛
سلام علیکم؛
 #حقوق شهروندی(شماره ی ۵)؛
رئیس جمهور محترم؛ برای حقوق شهر وندی منشور می نویسد و می گوید:
 #حقوق شهروندی فقط در کتابت وتدوین یک جزوه ودفترچه نبود.
مردم می گویند :
ما می خواهیم؛ آثار عملی این اقدام شما را در زندگی روزانه ی خویش احساس نماییم؛ زیرا؛ مسائل فراوانی در کشور وجود دارد که مسئولین؛ به ویژه جناب عالی باید در قبال آن پاسخگو باشید

به عنوان مثال :
 قرار بوده کارگروه موانع تولید تشکیل شود
 و به صورت شبانه‌روزی کارکند
 و موانع تولید را بر طرف نماید
 چون #تولید در بخش اقتصاد از همه چیز مهم‌تر است

سئوال؟!!
برابر مفاد #حقوق شهر وندی مردم می خواهند بدانند که آیا در این زمینه اقدام لازم صورت گرفته است یا خیر؟!!
اگر از ابتدا اینگونه مطالبه گری می کردیم؛ وضع کشور به مراتب بهتر از امروز بود
جناب آقای علی عسکری :
این موضوع مهم؛ارزش آنرا دارد که #صداوسیما یک شبکه‌ی مستقل؛ تحت عنوان #شبکه‌ی‌مطالبه‌گری ویا کلی تر؛ شبکه ای به نام #امربه معروف و نهی ازمنکر را؛ راه اندازی نماید تا از این طریق؛ با #اطلاع‌رسانی دقیق به مردم ؛ زمینه اجرای مطالبات رسوب شده مهیا و آثار مثبت آن در #انتخابات سرنوشت ساز ۱۶۹ روز آینده؛ دیده شود 
برادر وخواهر گرامی :
 حداقل به اندازه ی یک تماس تلفنی؛ به وظیفه ی سنگین خویش عمل نماییم
تماس با #صداوسیما وپیگیری موضوع فوق؛ تاحصول نتیجه:
صدا وسیما _ ۱۶۲

چهار شنبه_ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir