اطلاعیه«شماره ۵۶۴» #حقوق شهروندی(شماره‌ی۸)؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
مدت باقیمانده : ۱۶۷ روز
ریاست محترم سازمان #صداوسیما؛
سلام علیکم؛
 #حقوق شهروندی(شماره‌ی۸)؛
رئیس جمهور محترم؛برای حقوق شهروندی منشورمی نویسدومی گوید:

 #حقوق‌شهروندی فقط درکتابت وتدوین یک جزوه ودفترچه نبود.
مردم می گویند :
مامی خواهیم؛ آثارعملی این اقدام شما رادر زندگی روزانه‌ی خویش و همچنین درپیشبردامور اساسی کشور؛ مشاهده کنیم؛زیرا؛ مسائل فراوانی وجود داردکه #مسئولین؛ به ویژه جناب عالی بایددرقبال آن پاسخگوباشید
به عنوان مثال :
 #فضای‌مجازی :
جناب آقای رئیس جمهور
مافرق بین فضای مجازی واینترنت رامیدانیم 
امروزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت های روزمره انسان ها ؛بدون کمک ازقابلیت‌های این شبکه؛عملاً با #مشکل مواجه خواهدشد؛ فضایی که گفته میشودبه اندازه‌ی هزارمیلیاردکتاب در آن مطلب وجود دارد.
به همین دلیل؛حتی مقام معظم‌رهبری ازشماخواهش کردندکه این مهم رادنبال کنید 
و فرمودند :
…من میخواهم خواهش کنم از جناب آقای #رئیس‌جمهور این [را دنبال کنند]؛ چون #فضای‌مجازی واقعاً یک دنیای رو به رشدِ غیرقابل توقّف است، یعنی واقعاً آخر ندارد؛ آدم هرچه نگاه میکند، آن چیزِ اوّ‌ِلِ‌بلاآخر، #فضای‌مجازی است.
هرچه انسان پیش میرود در این فضا، این همین‌طور ادامه دارد. این یک فرصتهای بزرگی در اختیار هر کشوری میگذارد، #تهدیدهایی هم در کنارش دارد؛ ما بایستی کاری کنیم که از آن فرصتها حدّاکثر استفاده را بکنیم، از این #تهدیدها تا آنجایی که ممکن است خودمان را برکنار نگه بداریم. خب، شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد۱۳۹۵/۰۶/۰۳٫

در جای دیگری می فرمایند :
بحث ما درمورد #فضای‌مجازی این است که این عرصه ازخارج مدیریت وهدایت میشودومانمیتوانیم مردم را بی‌پناه رها کنیم
عوامل مسلط بین‌المللی در #فضای‌مجازی بشدت فعال هستند، وتأکیدمکرر برشبکه‌ی ملی #اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی #فضای‌مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن، به همین علت است اما #متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمیشود
سئوال؟!!
جناب آقای رئیس جمهور : لطفا” برابرمفاد #حقوق‌شهروندی ؛ پاسخ دهیدکه :
چرا اهتمام لازم به این موضوع نمیشود؟!! مگر نبودکه معظم له همین یک ماه قبل؛ این موضوع رامجددا” پیگیری فرمودند؟!!!
برادر وخواهر گرامی :
اگر از ابتدا اینگونه #مطالبه‌گری می کردیم؛وضع کشوربه مراتب بهتر از امروز بود
جناب آقای علی عسکری :
این موضوع مهم؛ارزش آنرا دارد که #صداوسیما یک شبکه‌ی مستقل؛ تحت عنوان #شبکه‌ی‌مطالبه‌گری ویا کلی تر؛ شبکه ای به نام #امربه معروف و نهی ازمنکر را؛ راه اندازی نماید تا از این طریق؛ با #اطلاع‌رسانی دقیق به مردم ؛زمینه اجرای مطالبات رسوب شده مهیاوآثارمثبت آن در #انتخابات سرنوشت ساز ۱۶۷روز آینده؛ دیده شود 

تماس با #صداوسیما وپیگیری موضوع فوق؛ تاحصول نتیجه:
صدا وسیما _ ۱۶۲

جمعه _ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir