اطلاعیه«شماره ۵۶۵» موضوع : #حقوق‌شهروندی(شماره‌ی۹)؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

مدت باقیمانده : ۱۶۶ روز
ریاست محترم سازمان #صداوسیما؛
سلام علیکم؛
موضوع : #حقوق‌شهروندی(شماره‌ی۹)؛
اگرمنشور #حقوق‌شهروندی که از سوی رئیس جمهور محترم ابلاغ شده؛ فقط درکتابت وتدوین یک جزوه ودفترچه نیست؛ پس در کنار کارهای صورت گرفته و وظایف جاری ایشان؛
ازکارهای انجام نشده
از اقدامات اساسی صورت نگرفته
از ظرفیت های استفاده نشده هم؛ بگویید
 تا #مردم با اختیارات _ جایگاه و شأن ریاست جمهوری در #نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیشتر آشنا شوند و در #انتخابات سال آینده بهتر عمل کنند .
به عنوان مثال؛ مردم می گویند :
 چرا #فضای‌مجازی بدون اختیار دولت و ملت و از بیرون #مدیریّت میشود ؟!!
برادر وخواهر گرامی :
اگر اموری که به عهده ی #مسئولین است را به موقع پیگیری و #مطالبه نماییم؛ موانع تولید برطرف _ تحریم ها خنثی وبی اثر_کشور #قوی ودشمن #ناامید خواهد شد
جناب آقای علی عسکری :
این موضوع مهم؛ارزش آنرا دارد که #صداوسیما یک شبکه‌ی مستقل؛ تحت عنوان #شبکه‌ی‌مطالبه‌گری ویا کلی تر؛ شبکه ای به نام #امربه معروف و نهی ازمنکر را؛ راه اندازی نماید تا از این طریق؛ با #اطلاع‌رسانی دقیق به مردم ؛زمینه اجرای کارهای اساسی صورت نگرفته مهیا و #مسئولین بیش از این پاسخگو باشند.
تماس با #صداوسیما وپیگیری موضوع فوق؛ تاحصول نتیجه:
صدا وسیما _ ۱۶۲

شنبه_ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir