بیانیه«شماره ۵۶۷» شاخص۱۹۵:«فردی که در باره اش این گونه گفته شد»

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور؛ بعد از رهبری است
«۱۶۳»روز دیگر؛
 چه کسی را انتخاب کنیم که: #شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!
برای انتخاب چنین فردی؛ تاکنون۱۹۴شاخص پیشنهاد داده ایم
شاخص۱۹۵:«فردی که در باره اش این گونه گفته شد» :

 بنده قلباً و زباناً او را تحسین میکردم امّا امروز در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
امام خامنه ای عزیز۱۳۹۸/۱۰/۱۸

تفاوت از زمین تا آسمان است 
آن یکی را؛ او انتخاب کرد 
این یکی را؛ ما 

سه شنبه _۱۳۹۹/۱۰/۱۶
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir