بیانیه«شماره۱۱۶»شاخص «۲۲۴»«۸۸»روز دیگر؛چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
هرمسئول ویا رئیس جمهوری که در #عمل ویادر #اظهارنظر؛آمریکاییها را #امیدوارکند؛دربه شهادت رساندن #حاج_قاسم_سلیمانی شریک است

 «۸۸»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!

شاخص «۲۲۴» :
اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسنِ؛

مقام معظم رهبری در این خصوص فرموده اند:

اینکه مامیگوییم می خواهیم حرکت کنیم؛ پیش برویم؛
آیابه معنای #جنگ‌طلبی نظام اسلامی است؟!!
آیابه معنای این است که نظام اسلامی قصد داردبا همه‌ی ملّتها، با همه‌ی کشورهای عالم چالش داشته باشد؟!!

 که گاهی شنیده میشود دشمنان ملّت ایران، از جمله از دهان نحسِ نجسِ سگِ هار منطقه در رژیم صهیونیستی، چانه میجنبانند که ایران #تهدیدهمه‌ی جهان است؛ نه، این سخنِ دشمن و درست نقطه‌ی مقابل ممشای اسلامی است.
تهدیدِ همه‌ی جهان، آن نیروهای شرّ و #شرّآفرینی هستند که جز شرارت از خودشان نشان نداده‌اند؛ از جمله همین رژیم جعلی اسرائیل و بعضی از پشتیبانان او.

نظام اسلامی درسی که ازقرآن گرفته است،درسی که از پیامبر اسلام گرفته است؛درسی که از امیرالمؤمنین گرفته است، درس دیگری است؛
 اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسنِ؛ (نحل، بخشی از آیه‌ی ۹۰)
 #عدالت،
 #احسان،
 #نیکی کردن.
امیرالمؤمنین فرمودبه همه نیکی کنید، چون
«اِمّا اَخٌ لَکَ فی دینِک اَو شَبیهٌ لَکَ فی خَلقِک»، (نامه‌ی ۵۳ نهج‌البلاغه‌)
یا برادراسلامی تو است، یابه هر حال انسان است؛منطق اسلام این است.
ما میخواهیم به همه‌ی انسانها #خدمت کنیم، #محبّت کنیم؛
ما میخواهیم با همه‌ی انسانها،با همه‌ی ملّتها،روابط #دوستانه ومحبّت‌آمیز داشته باشیم؛

ماحتّی با #ملّت_آمریکا هم – با اینکه دولت آمریکا دولتِ مستکبر و دشمن، بدخواه و کینه‌ورز نسبت به ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی است – هیچ دشمنی نداریم؛آنها هم مثل بقیّه‌ی ملّتهایند.
آنچه نقطه‌ی مقابل نظام اسلامی است، #استکبار است.
جهت‌گیری #خصومتهای نظام اسلامی،با نظام استکبار است؛
مابا #استکبارمخالفیم،
مابا #استکبارمبارزه میکنیم.
 #استکبار یک واژه‌ی قرآنی است که در قرآن درباره‌ی امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و #معارض_حقّ و حقیقت به‌کار رفته است. #استکبار در گذشته هم بوده است، تا امروز هم وجود دارد.
استخوان‌بندی #استکبار درهمه‌ی دوره‌ها یکی است؛
البتّه #شیوه‌هاوخصوصیّات و روشها درهر زمانی تفاوت میکند.
امروز هم #نظام_استکباری وجود دارد؛ رأس استکبارهم در دنیا، #دولت ایالات متّحده‌ی آمریکا است.
استکبار را باید بشناسیم،
خصوصیّات #استکبار راباید بدانیم،
عملکرد و #جهت‌گیرىِ_استکبار را بایدبدانیم تا بتوانیم خردمندانه رفتار خودمان را در مقابل او تنظیم کنیم.

مابابرخورد #غیرخردمندانه در همه‌ی عرصه‌ها مخالفیم؛
مامعتقدیم درهمه‌ی #عرصه‌ها،در همه‌ی #برنامه‌ریزی‌ها، در همه‌ی #جهت‌گیری‌های جمعی و فردی باید با درایت و #حکمت_عمل کرد.
کرد.
اگر #صحنه را نشناسیم،
اگر #دوست را نشناسیم،
 #دشمن رانشناسیم،؛

اگر امروز #نظام_سلطه رانشناسیم، #استکبار رانشناسیم،
چطورمیتوانیم باحکمت و درایت حرکت کنیم؟چطور میتوانیم درست برنامه‌ریزی کنیم؟ لذا بایدبشناسیم.

هشدار :
معظم له درطول سالیان متمادی؛ به دلیل اهمّیّت موضوع؛به دفعات در این خصوص هشدار داده اند؛ از جمله:۱۳۹۹/۱۲/۲۱(در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عیدمبعث)که فرمودند:
ما بایدبدانیم با این بارسنگین #امانتی که انقلاب اسلامی بردوش ما، بردوش ملّت ایران گذاشته و راه سعادتی که جلوی آنها باز کرده، ما #وظایفی داریم؛ ازجمله‌ی این وظایف،

همین #تواصی به حق و به صبر،
 #شناخت دشمن،
 #ایستادگی در مقابل دشمن،
 #تسلیم_نشدن در مقابل دشمن،
 #اعتمادنکردن به این دشمن غدّار است.

ما از #صداوسیما می خواهیم که در مورد دغدغه های رهبر معظم انقلاب ؛بیش از این اطلاع رسانی و پیگیری نمایند؛لذا؛ به همین دلیل؛از ابتدابه دنبال راه اندازی #شبکه‌ی‌مستقل_فرهنگی (بارویکرد مطالبه گری_امربه معروف ونهی از منکر)ازسوی #صداوسیما بودیم؛که الحمدلله جناب آقای علی عسکری؛
#موافقت اولیه‌ی خود را؛در این خصوص اعلام نموده اند.

 ما از #صداوسیما می خواهیم که : در اجرایی شدن این اقدام مبارک تسریع بعمل آورند تا اینکه :
هم سطح آگاهیهاارتقاء یابد.
وهم؛ #انتخاب خوب وشایسته ای صورت بگیرد.
پیگیری وتماس با #صداوسیما؛ تاحصول نتیجه ازطریق شماره _۱۶۲

یکشنبه _ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 
@mran_ir