بیانیه«شماره۱۱۸»شاخص مجدد «۲۲۵» _ قسمت دوم :ما #رئیس_جمهوری می خواهیم که فرض کندتحریم هابرداشته نمیشود؛ آیا توان اداره ی کشور را دارد؟!! زیرا آمریکا مستکبر است؛ و نمیشود به او اعتماد نمود

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

هرمسئول ویا رئیس جمهوری که در #عمل ویا در #اظهارنظر؛آمریکاییها را #امیدوارکند؛ در جنایت آنها شریک است
 «۸۷»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!

شاخص مجدد «۲۲۵» _ قسمت دوم
 ما #رئیس_جمهوری می خواهیم که فرض کند #تحریم هابرداشته نمیشود؛ آیا توان اداره ی کشور را دارد؟!!
زیرا آمریکا مستکبر است؛ و نمیشود به او اعتماد نمود

 و از دیگر خصوصیات مستکبران؛ اینکه :
جنایتکار و آدم کش هستند؛
 کسانی که سردار سلیمانی را شهید کردند
 کسانی که دو شهر ژاپن را با بمب اتمی نابود کرده و صدها هزار آدم را کشتند
 کسانی که بومیان آمریکا را قتل عام نمودند وهمه‌چیز آن ها را در اختیار غیربومیان منطقه قرار دادند
 کسانی که در افغانستان _ پاکستان _ عراق _ سوریه و یمن و….. جنایت کرده و می کنند
 کسانی که هنوز در زندان گوانتانامو ؛ زندانی بدون محاکمه دارند
 کسانی که در عراق، زندان ابوغُریب را داشتندو سگ به جان زندانی می‌انداختند و او را شکنجه میکردند
کسانی که از منافقین جنایتکار و از غاصبان فلسطین حمایت میکنند
و به کسانی که هر جایی که دستشان برسد و منافعشان اقتضا کند، از جنایت اِبا ندارند؛ چگونه می توان اعتماد نمود ؟!!

دوشنبه _ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 
@mran_ir