بیانیه«شماره۱۱۹»جایگاه #ریاست_جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا #تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی #بی‌مسئولیتی یا #بی‌اطلاعی یاغرض‌ورزی است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحمن الرحیم
مقام معظم رهبری فرمودند:

جایگاه #ریاست_جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا #تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی #بی‌مسئولیتی یا #بی‌اطلاعی یا #غرض‌ورزی است.

 «۸۷»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!

شاخص مجددِ «۲۲۵» _قسمت #سوم
ما #رئیس_جمهوری می خواهیم که فرض کند #تحریم‌هابرداشته نمیشود؛آیاتوان اداره‌ ی کشور رادارد؟!!

زیرا آمریکامستکبر است؛ ونمیشود به او اعتمادنمود

 و ازدیگرخصوصیات #مستکبران؛ اینکه :
غارت #منابع_حیاتی ملّتها برایشان آسان است

 #ربودن و #اسیر کردن سیاهان، یکی از ماجراهای گریه‌آور تاریخ [است‌] که نظام سلطه‌ی آمریکا و امثال آن دوست ندارند این داستان احیا بشود، [که یک نمونه‌اش‌] همین مسئله‌ی غلام و کنیز گرفتن مردم آفریقا است؛

کشتی‌ها را از #اقیانوس_اطلس می‌آوردند،درسواحل کشورهای غرب آفریقامثل گامبیاوامثال اینها نگه میداشتند،بعدمیرفتندبا #تفنگ و سلاحهایی که دست مردمِ آن روز از این سلاحها خالی بود،صدها و هزارهاپیر وجوان ومرد و زن رامیگرفتند،باشرایط بسیارسختی با این کشتی‌ها برای #بردگی به آمریکا می‌بردند.

انسان آزاد را که درخانه‌ی خودش زندگی میکرد،درشهرخودش زندگی میکرد،به #اسارت میگرفتند؛الان سیاهانی که درآمریکا هستند،ازنسل آنهایند.

وچند قرن آمریکایی‌ها این فشار عجیب را آوردند که[در این زمینه] کتابهای فراوانی برای نشان دادن گوشه‌ای از این فجایع؛ نوشته شده است.

انسانِ امروز چطورمیتواند اینها را فراموش کند؟
باهمه‌ی این حرفها هنوزهم در آمریکابین #سیاه‌وسفید تبعیض هست.
این ها قطره ای است از دریای بیکران و #ظلم_آشکار آمریکابه دنیای بشریت
چگونه می توان به این #جنایتکاران اعتمادنمود؟!!

دوشنبه _ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 
@mran_ir