اطلاعیه نکته ی۲ _۱ آنچه یک مسئول باید بداند؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

نکته ی۲ _۱
آنچه یک مسئول باید بداند؛
رهبرمعظم انقلاب فرموده اند:
انقلاب اسلامی که شوخی نیست!
تشکیل جمهوری اسلامی که شوخی نیست!
این، یعنی تهدید همه‌ی قدرتمندان و قلدرهای دنیا!
پیروزی انقلاب یعنی بیدار شدن یک میلیارد و اندی مسلمان، از خواب چند صدساله.
این، یعنی ناگهان در همه‌ی کشورهای اسلامی، جمعی از روشنفکران مسلمان و دانشمندان و توده‌ی مردم بلند شوند، مشتها را گره کنند و شعار احیای اسلام را مطرح نمایند. پیروزی انقلاب یعنی اینها!
پیروزی انقلاب این نیست که چهار افسر، دست به کودتای نظامی بزنند؛ دولتی را ببرند؛ یکی دیگر را بیاورند؛ بعد هم عده‌ای دیگر بیایند آن دولت را ببرند و دیگری را بیاورند!
قضیه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی که این گونه نیست!
پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی برافراشته شدن پرچمی که قدرتمندان دنیا برای پایین کشیدن آن، زحمت بسیاری کشیده بودند؛ پول بسیاری خرج کرده بودند؛ تدبیرهای بسیاری اندیشیده بودند؛ انسانهای بسیاری را کشته بودند و خیلی کارها کرده بودند. ناگهان انقلاب اسلامی پیروز شد و با پیروزی آن، همه‌ی نقشه‌های قدرتمندان باطل گردید. همه آن قدرتمندان، معطل و سرگردان شدند و منافعشان مورد تهدید قرار گرفت. این است معنای پیروزی انقلاب اسلامی.

دو شنبه _ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام .
@mran_ir