بیانیه ی۱۶۵شاخص«۲۴۹»

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 


 «۵۳»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!
شاخص«۲۴۹»
ما #رئیس جمهوری می خواهیم که:
به ذکر«حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل» ایمان داشته باشد

رهبرمعظم انقلاب در مورد مذاکرات اخیر #«وین» فرموده اند :
 امیدواریم ان‌شاء‌الله مسئولین کشور در این زمینه هم کاملاً با چشم باز، با دل محکم، با توکّل به خدا، با ذکر «حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل» ان‌شاءالله جلو بروند و توفیقات الهی شامل حالشان بشود و ملّت را خرسند و خوشحال کنند

نکته:

کی و چگونه ملّت خرسند و خوشحال می شوند؟!!
 ۱ _ زمانی که مسئولین کشور بدانند :
الف _ اینکه آمریکایی‌ها؛ دائم به دنبال مذاکره‌ی مستقیم با ایران هستند ، این جور نیست که بخواهند مذاکره کنند تا اینکه یک حرف حقّی را قبول کنند؛ نه، میخواهند مذاکره کنند تا یک حرف #باطلی را تحمیل کنند؛ پس فریب آنها را نخورند
ب _ پیشنهادهایی هم که میکنند، غالباً پیشنهادهای #متکبّرانه و #تحقیرآمیزی است که حتّی قابل نگاه کردن نیست؛ پس از آنها نترسند

ج _ در مقابل همه ی دشمنان؛ تنها خدا ما را کفایت است و او نیکو یاوری است«حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل»

۲ _نتیجه ی مذاکرات همان باشد که رهبر معظم انقلاب؛ به کرات آنرا اعلام فرموده اند
در چنین شرایطی است که : ملت خرسندو خوشحال می گردند .

یکشنبه _۱۴۰۰/۰۲/۰۵
مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام

@mran_ir