بیانیه شماره ی«۱۸۶»شاخص«۲۶۲»

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
هشدار رهبر معظم انقلاب؛ در سال اول دولت آقای روحانی؛ نسبت به #بدعهدی آمریکا؛

آیاآقای روحانی این هشدارها را در «۸سال گذشته »جدی گرفت؟!!

شاخص«۲۶۲»

ما رئیس جمهوری می خواهیم که مثل آقای #روحانی نباشد
 یعنی نبایدتلفنی با #رئیس_جمهور آمریکا(اوباما) صحبت می کرد

معظم له در تاریخ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ فرمودند :
…برخی از آنچه در #سفر نیویورک پیش آمد(صحبت تلفنی روحانی_اوباما)به نظرما بجا نبود

… به آمریکایی‌ها #بدبینیم؛

به آنها هیچ #اعتمادی نداریم.

ما دولت ایالات متّحده‌ی آمریکا را دولتی #غیرقابل_اعتماد میدانیم؛

دولتی #خودبرتربین،

دولتی #غیرمنطقی و #عهدشکن،

دولتی سخت در پنجه‌ی تصرّف و اقتدار شبکه‌ی #صهیونیسم بین‌المللی – که به‌خاطر رعایت خواسته‌هاومنافع نامشروع شبکه‌ی صهیونیستی بین‌المللی مجبورندبا رژیم غاصب و جعلی #اشغال‌کننده‌ی فلسطین #مماشات کنند،در مقابل او #نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند #منافع آمریکا،

در حالی که بکلّی #منافع ملّی آمریکا با آنچه امروز اینها در حمایت از [آن‌] رژیم جعلی انجام میدهند، منافات دارد؛ازهمه‌ی دنیا دولت ایالات متّحده‌ی آمریکا #باج میگیرد و به رژیم جعلی صهیونیستی باج میدهد؛ این #حقایق را ما داریم مشاهده میکنیم –
به دولت آمریکا اعتمادی نداریم

از #مسئولین خودمان میخواهیم که :
با #دقّت
با #ملاحظه‌ی همه‌ی جوانب؛ گامها را درست بردارند، #محکم بردارند
 #منافع_ملّی را یک لحظه به فراموشی نسپرند

مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام
یکشنبه _ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
@mran_ir