بیانیه ی شماره ۱۹۱شاخص ۲۶۴-نگاه به خانواده بخش دوم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
۲۷روز دیگر چه کسی را #انتخاب کنیم که #پشیمان نشویم

شاخص ۲۶۴-نگاه به خانواده
بخش دوم:
۶ _ رئیس جمهور بایدبا #تأکید به موارد ذیل نسبت به تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن برپایه رضایت و انصاف،خدمت و احترام و مودّت و رحمت؛ اهتمام کامل داشته باشد:
۱_۶_به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور درجهت #تحکیم_بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

۲_۶_فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

۳_۶_مقابله مؤثر با #جنگ_نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

۴_۶_ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل #ارزش‌های_خانواده.

۵_۶_ایجادفرصت برای حضور مفیدومؤثر اعضای خانواده درکنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از #اوقات_فراغت به صورت جمعی.

۷_رئیس جمهور بایدبا تأکید برموارد «۴»گانه ی ذیل نسبت به ارائه و ترسیم #الگوی_اسلامی_خانواده و تقویت وترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی اقدام نماید:

۱_۷_ترویج ارزش‌های متعالی و #سنت‌های_پسندیده در ازدواج و خانواده.

۲_۷_پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن #پیرایه‌های باطل از آن.

۳_۷_مبارزه بااشرافیت وتجمل‌گرایی ومظاهر فرهنگ غرب.

۴_۷_اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی #رفتارهای_شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

۸ -…..در بیانیه بعدی

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام۱۴۰۰/۰۳/۰۱

@mran_ir