بیانیه ی «شماره ۹۳۳»شاخص ۲۶۵_ «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا»

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

۲۴روز دیگر چه کسی را #انتخاب کنیم که #پشیمان نشویم

شاخص ۲۶۵_ «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا»

رهبر معظم انقلاب فرموده اند:
 «ان الذین قالوا ربنا الله ثم گفتن آسان است؛
 عمل کردن دشوار است؛
استمرار عمل به مراتب دشوارتر است.

بعضی فقط می‌گویند
بعضی این گفته‌ها را در عمل هم نشان می‌دهند اما نمی‌توانند:
در مقابل #حوادث_عالم؛
در مقابل #طوفان‌ها؛
در مقابل #تمسخرها؛
در مقابل #طعنه_زدن‌ها؛
در مقابل #دشمنی‌های_غیرمنصفانه؛ طاقت بیاورند لذا متوقف می‌شوند.

بعضی به این؛ اکتفا هم نمی‌کنند که متوقف بشوند، #عقب‌گرد می‌کنند

آن کسی که می‌گوید از سر #اعتقادخالص و جازم و می‌ایستد بر سر گفته خود، از سر تصمیم مومنانه و شجاعانه و استمرار می‌دهد این حرکت را با صبری که خدای متعال در قرآن فرموده است:
«والله یحب الصابرین» مایه محبت خدای متعال است. این ارزش پیدا می‌کند؛ این می‌شود شخصیتی که :
نام او اثر می‌گذارد.
راه او برای رهروان دستور راه می‌شود؛
و چهره او باقی می‌ماند .

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام۱۴۰۰/۰۳/۰۴

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱