نکته ی ۵ _۲ آنچه یک مسئول؛ باید بداند

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

نکته ی ۵ _۲
آنچه یک مسئول؛ باید بداند
رهبرمعظم انقلاب؛ در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین فرمودند:

مالک‌اشتر با آن مقام،
با آن شجاعت،
با آن جایگاهى که نزد امیرالمؤمنین داشت،
در کوچه حرکت میکرد،
یک پسربچّه‌اى او را نشناخت، مسخره‌اش کرد، شاید سنگ‌ریزه‌اى به طرفش پرتاب کرد؛ مثلاً دید یک آدمى دارد میرود، بنا کرد مسخره کردن؛
بعد مالک‌اشتر رد شد،
افرادى که آن منظره را دیدند، به پسرک گفتند فهمیدى چه کار کردى؟!!
 فهمیدى چه کسى را مسخره کردى؟!!
پسربچّه نمى‌شناخت مالک اشتر را، گفت نه
گفتند این مالک‌اشتر بود
پسربچّه دستپاچه شد
حالا خودش تنها یا خودش و پدرش مثلاً؛ یا دوستانش؛ دوان دوان آمدند که یک‌جورى عذرخواهى کنند که برایشان مایه‌ى دردسر نشود؛
دنباال مالک‌اشتر راه افتادند،
دیدند به مسجد آمده، دارد نماز میخواند؛
رفتند جلو و بنا کردند عذرخواهى کردن؛ مالک‌اشتر گفت :
من آمدم مسجد براى اینکه نماز بخوانم، دعا کنم که خداى متعال خطاى این جوان را ببخشاید! ببینید:
این دلسوزى،
این احساس مسئولیّت،
این حلم،
این بزرگوارى،
اینها است
من و شما هم باید همینها را یاد بگیریم
@mran_ir