بیانیه ی «شماره ۹۳۷»هشدار

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

هشدار

بدون #تحلیل_وتفسیر

روز گذشته ( ۱۴۰۰/۰۳/۰۸)،درساعت۱۹:۱۵ آقای #همتی یکی ازنامزدهای ریاست جمهوری درپخش زنده ازشبکه ی «یک»سیمای جمهوری اسلامی به مسائلی پرداخت که درقبال آن؛ حتماًباید #پاسخگو باشد؛ ازجمله اینکه :
در زندگی #خصوصی مردم نبایددخالت کنیم …….

سئوال ؟!!

آیا اینگونه صحبت کردن #جفا در حق مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی نمیباشد؟!!

جمهوری اسلامی کجادر زندگی خصوصی مردم دخالت کرده است ؟!!

جناب اقتصاددان مگر شما زندگی برای مردم گذاشته اید که کسی در آن دخالت کند؟!!

پیشنهاد :

چند تیم قوی صاحب نظر در این روزهای حساس در #صداوسیمای جمهوری اسلامی مستقر باشند که در صورت نیاز ؛ بلافاصله به ابهامات موجود درسخنان نامزدها (به ویژه سخنان این آقا) بپردازند.

 تماس با صدا وسیما از طریق۱۶۲ تا حصول نتیجه .

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام۱۴۰۰/۰۳/۰۹

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱