بیانیه ی«شماره ی۲۴۱»موضوع: مطالبه گری شماره«۴ »ازنمایندگان مجلس یازدهم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

بیانیه ی«شماره ی۲۴۱»

?حضرت آیت‌الله العظمی ؛ امام خامنه‌ای فرموده اند :
⚠این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
?موضوع: #مطالبه گری شماره«۴ »ازنمایندگان مجلس یازدهم
⏰یادمان نرفته است آن روزی که امام ومقتدای مان« پیرامون #حقوق_های_نجومی »فرمودند:
?این برداشت‌ها نامشروع است‼️
?این برداشت‌ها گناه است‼️
?این برداشت‌هاخیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است‼️
⚠قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است❗️
⚠غفلتهایی شده است❗️
?بایستی جبران بشود.این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپاریم❗
✅باید دنبال بشود……باید با جدیّت دنبال بشود
✅دریافتهای نامشروع بایدبرگردانده بشودو اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اندمجازات بشوند،
✅و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند
⚠اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند‼️
?البته…..عدّه‌ی زیادی نیستند،امّاهمین کمشان هم مضر است❗️
?همین کمشان هم عیب است❗️
?این عیب را بایستی برطرف کرد.
?ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم❗️
?درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم
⚠امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛
?وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش به وجودمی آیدوهمه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورندوخودشان را از آن سیر کنند،‼️
?شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند‼️
?با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود
?مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از #بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند.❗️
?این وظیفه‌ی همه است .
?مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت میدهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتمادمردم به نظام کاسته میشودکه این فاجعه‌ی بزرگی خواهدبود.
?بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد(خطبه‌های نمازعیدفطر۱۳۹۵/۰۴/۱۶)
♻باعنایت به اوامرمعظم له؛از #نمایندگان محترم مجلس یازدهم می خواهیم که:
?موضوع #حقوق_های_نجومی را به جدّ؛پیگیر ی نموده ونتیجه را در اسرع وقت ؛ازطریق #صداوسیما به استحضارملت شهیدپرور ایران برسانند .
#لطفانشردهید.
@mran_ir
♻️تشکل های مردمی ولایتمدار امر به معروف ونهی از منکر۱۳۹۸/۱۲/۰۵
❌جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره ی این بیانیه با شماره تلفن۶۶۶۷۷۳۳۳ _۰۲۱دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید
?حضرت آیت‌الله العظمی ؛ امام خامنه‌ای فرموده اند :
⚠این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
?موضوع: #مطالبه گری شماره«۴ »ازنمایندگان مجلس یازدهم
⏰یادمان نرفته است آن روزی که امام ومقتدای مان« پیرامون #حقوق_های_نجومی »فرمودند:
?این برداشت‌ها نامشروع است‼️
?این برداشت‌ها گناه است‼️
?این برداشت‌هاخیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است‼️
⚠قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است❗️
⚠غفلتهایی شده است❗️
?بایستی جبران بشود.این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپاریم❗
✅باید دنبال بشود……باید با جدیّت دنبال بشود
✅دریافتهای نامشروع بایدبرگردانده بشودو اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اندمجازات بشوند،
✅و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند
⚠اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند‼️
?البته…..عدّه‌ی زیادی نیستند،امّاهمین کمشان هم مضر است❗️
?همین کمشان هم عیب است❗️
?این عیب را بایستی برطرف کرد.
?ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم❗️
?درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم
⚠امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛
?وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش به وجودمی آیدوهمه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورندوخودشان را از آن سیر کنند،‼️
?شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند‼️
?با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود
?مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از #بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند.❗️
?این وظیفه‌ی همه است .
?مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت میدهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتمادمردم به نظام کاسته میشودکه این فاجعه‌ی بزرگی خواهدبود.
?بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد(خطبه‌های نمازعیدفطر۱۳۹۵/۰۴/۱۶)
♻باعنایت به اوامرمعظم له؛از #نمایندگان محترم مجلس یازدهم می خواهیم که:
?موضوع #حقوق_های_نجومی را به جدّ؛پیگیر ی نموده ونتیجه را در اسرع وقت ؛ازطریق #صداوسیما به استحضارملت شهیدپرور ایران برسانند .
#لطفانشردهید.
@mran_ir
♻️تشکل های مردمی ولایتمدار امر به معروف ونهی از منکر۱۳۹۸/۱۲/۰۵
❌جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره ی این بیانیه با شماره تلفن۶۶۶۷۷۳۳۳ _۰۲۱دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید