اطلاعیه «۲۴۶»نکته ی ۱ _۴

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

#آرمانخواهی را باید تقویت کرد:

رهبر معظم انقلاب؛ «۱۳۹۹/۱۱/۲۹» فرموده اند:

امروز مردم ما از اوایل انقلاب نسبت به این نابسامانی‌ها حسّاس‌ترند.
نسبت به فساد حسّاسند،
نسبت به فاصله‌ی طبقاتی حسّاس‌تر از اوّل انقلابند؛
این چیز بدی نیست،
این چیز بسیار خوبی است؛
این نشان‌دهنده‌ی آن است که مردم با آرمانهای انقلاب آشنایند و دنبال آن آرمانهایند،

لذا #اعتراض میکنند

به فساد اعتراض میکنند و هر جایی که #مبارزه‌ی با فساد باشد، مردم در آنجاها علاقه نشان میدهند و طرف‌داری نشان میدهند و دلگرمی نشان میدهند؛

آنجایی که حرکت به سمت #کمک به مردم ضعیف باشد، ایجاد عدالت و استقرار عدالت باشد، مردم طرف‌داری و حمایت نشان میدهند؛

این خیلی مهم است و نشان‌دهنده‌ی گرایش مردم است؛

همین را باید تقویت کرد.

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام _۱۴۰۰/۰۸/۳۰

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱