اطلاعیه ی«شماره ی ۴۸۸»الهی !توفیق جبران عنایت بفرما

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

توفیق جبران عنایت بفرما

سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در «۹ سال قبل»؛ یعنی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴»؛ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است 

اگر آن روز پیگیری کرده بودیم وسیاستهای تولید اجرایی شده بود

 امروز؛ معظم له؛ قطعا” «شعار سال» را؛ موضوع واجب تر دیگری؛ مشخص و ابلاغ می فرمودند:

بخشی از نظرات ایشان که حد اقل از «۹سال» قبل ؛ می بایستی اجرایی می شد به شرح ذیل می باشد :

قسمت اول :

 بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:
اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی؛
کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید؛
اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی؛
بهینه سازی تعامل عوامل تولید؛

 هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:
ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی؛
بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی؛
حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری؛

 گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌ های اصلی آن، از جمله:
زیر ساخت ‌های ارتباطی،
زمینه‌ های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن،
حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.

ادامه دارد…

مجامع استانی؛

لطفا”؛ اقدامات انجام شده؛ در قالب عملکرد کار گروه مرتبط با «پرونده ی ۱۲۰» را گزارش فرما یید ..

مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱