اطلاعیه ی «۶۹۸»موضوع : قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت :قسمت۳۵

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
دوستانی که دغدغه ی :
آینده ی نظام؛
شغل و ازدواج جوانان؛
 مسئولیت پذیری نسل آینده؛
عفاف و حجاب و استحکام خانواده؛
آینده و حفظ شأن و کرامت سالمندان؛
فرزند آوری _ افزایش جمعیت و اقتدار ملی ؛
 تحقق آرمان های انقلاب _ امام(رضوان اللّه تعالی علیه ) وشهدا؛
 و مطالبات حضرت آیت‌الله العظمی، امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را دارند؛ دولت را در اجرای این قانون یاری نمایند .

قسمت۳۵:

ماده۷۲ـ دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تأمین و اختصاص دهد:

۱ـ اعتبارات هزینه ای:

الف ـ یک درصد(۱%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می­کنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه ای و شرکتهای زیان­ده

ب ـ یک درصد(۱%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده

پ ـ یک درصد(۱%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ها

ت ـ مبلغ سه درصد(۳%) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز

ث ـ ده درصد(۱۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)،( مالیات سلامت)

ج ـ دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند

چ ـ صد درصد(۱۰۰%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی

ح ـ هفتاد درصد(۷۰%) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.

خ ـ منابع حاصل جریمه­های مذکور در متن این قانون

د ـ اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می شده است.

ذ ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد

ر ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه

ز ـ صد درصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق

س ـ صد درصد(۱۰۰%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی

ش ـ کاربر بسته­های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد.

۲ـ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ـ عمرانی:

مبلغ سه درصد(۳%) از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون

تبصره۱ـ اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش­بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه­ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد:

۱ـ مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰%)
۲ـ مواد (۲۸)، (۳۰) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵%)
۳ـ ماده (۲۴) سی درصد (۳۰%)
۴ـ ماده (۴۶) یک­درصد (۱%)
۵ ـ ماده (۵۰) چهار درصد (۴%)

تبصره۳ـ تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.

تبصره۴ـ کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صددرصد (۱۰۰%) تخصیص می یابد
ادامه دارد

 مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام _۱۴۰۱/۰۲/۰۶

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱