اطلاعیه ی شماره ی۱۴۰۳» در منشور این «مجمع »چنین آمده است : هر کجا که می خواهیم مطالبه_گری کنیم؛ ابتدا پیشنهاد می دهیم؛سپس پیشنهادمان را پیگیری می کنیم‼️

?بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم ?

?در منشور این «مجمع »چنین آمده است :
✅هر کجا که می خواهیم #مطالبه_گری کنیم؛
✅ ابتدا #پیشنهاد می دهیم؛
✅سپس پیشنهادمان را #پیگیری می کنیم‼️

❌و ضرب المثل رطب خورده، منع رطب، کی کند را،سر لوحه ی کارمان داریم،

❌با فرض اینکه :

?استفاده از این ضرب المثل شاید درست نباشدو مثلا” در باره ی #آمر ین به معروف و #ناهیان از منکر درعامل نبودن صدق نکند زیرا ممکن است در جامعه،مردم به همین دلیل در انجام امر به معروف و نهی از منکر کو تاهی نموده واین فریضه ی الهی، سبک شمرده شود‼️

? امّا، این یک قرار درون #سازمانی است که :

⛔️ تا خودمان کار نکنیم از دیگران #انتظاری نداشته باشیم و امّا :

❌ سیاست‌های کلی « #انتخابات»؛ در تاریخ «۱۳۹۵/۰۷/۲۴»به شرح ذیل ابلاغ گردیده، امّا با کمال تأسف تاکنون قوانین مرتبط با این سیاست‌ها، به تصویب نرسیده است؛

⛔️و بخشی از این #کوتاهی وقصور به خود ما برمی گردد که :
⛔️با داشتن #فرصت کافی،
⛔️ نه به موقع #پیشنهاد دادیم‼️
⛔️ و نه متعاقب آن #پیگیر ی نمودیم‼️

❌ یعنی :

⛔️ به #وظیفه عمل نکردیم‼️
?و این در حالی ا ست که :

✅ #انتخابات بعدی نزدیک،
✅و خلأ ها ی قانون انتخابات، همچنان در پیش روست‼️

? قسمت دوم :

?۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

?۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

?۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.ـ

❌ادامه دارد…….

?مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۰/۰۸
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱