اطلاعیه ی«شماره ی۱۶۵۳»موضوع : حجاب /قسمت پنجم :

?بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم ?
رهبر بهتر از جانمان، در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّای رشت‌ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۲فرمودند :

?رضاخان قلدر وقتی خواست از غرب برای ما سوغات بیاورد، اولین چیزی که آورد، عبارت از لباس و رفع حجاب بود؛ آن هم با زور سر نیزه و همان قلدرىِ قزّاقىِ خودش!

?لباسها نباید بلند باشد؛ باید کوتاه باشد؛

?کلاه باید این‌طوری باشد؛ بعد همان را هم عوض کردند:

?اصلاً باید کلاه شاپو باشد!

?اگر کسی جرأت میکرد غیر از کلاه پهلوی – کلاهی که آن موقع با این عنوان شناخته میشد – کلاه دیگری سرش بگذارد، یا غیر از لباس کوتاه چیزی بپوشد، باید کتک میخورد و طرد میشد.

? این چیزها را از غرب گرفتند!

⛔️زنها حق نداشتند حجابشان را حفظ کنند؛

⛔️نه فقط چادر – چادر که برداشته شده بود – اگر روسری هم سرشان میکردند و مقداری جلوی چانه‌شان را میگرفتند، کتک میخوردند!

❌چرا؟

?برای این‌که در غرب، زنها سربرهنه میآیند!

? اینها را از غرب آوردند. چیزی را که برای این ملت لازم بود، نیاوردند.

? علم که نیامد،

? تجربه که نیامد،

?جدّ و جهد و کوشش که نیامد،

?خطرپذیری که نیامد،

?هر ملتی بالاخره خصوصیات خوبی دارد – اینها را که نیاوردند.

? آنچه را هم که آوردند، بیدریغ قبول کردند.

?فکر و اندیشه را آوردند، اما بدون تحلیل قبول کردند؛ گفتند چون غربی است، باید قبول کرد.

? فرم لباس و غذا و حرف زدن و راه رفتن، چون غربی است، بایستی پذیرفت؛

?جای بروبرگرد ندارد! برای یک کشور، این حالت بزرگترین سمّ مهلک است؛ این درست نیست.

❌ادامه دارد…….

?ملاحظات :

?این سوابق جهت برنامه ریزی بهتر کار گروه های تخصصی «مجامع استانی» برای رسیدن به یک راه حل اساسی؛ گرد آوری و ابلاغ میگردد.

?مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۲/۰۱/۰۶
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱