اطلاعیه ی«شماره ی۱۶۵۲»موضوع : حجاب /قسمت چهارم :

🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
رهبر بهتر از جانمان، در روز های۱۲و۱۳ اسفند۹۷ حدیثی از امام صادق علیه السلام در باره ی خصلت های نیک(صفات انسان ساز) را به شرح ذیل بیان فرمودند:

💐صداقت بامردم
💐 راستگویی
💐بخشش به درخواست کننده
💐 پذیرایی از مهمان
💐 جبران نیکی ها
💐ادای امانت
💐مهربانی به همسایه ودوست
💐صله رحم
💐حیا

❤️وفرمودند :

💐از همه‌ی این صفات بالاتر و در رأس آنها «حیا» است.

💐پببینید [این] چقدر اهمّیّت دارد،

💥و چقدر فاجعه‌بار است سیاستی که امروز در دنیا به وسیله‌ی عوامل قدرتهای ضدّ بشری برای زدودن حیا رایج است؛

💥واقعاً الان با یک سیاستی، با یک تدبیری، در همه‌ی دنیا دارد کار انجام میگیرد برای اینکه حیا را از بین مردم بردارند.

💥 وقتی هم که میخواهند حیا را بردارند، این شُعبی دارد و از راه‌های مختلف و ده‌ها راه وارد میشوند:

💥مسئله‌ی اختلاط زن و مرد یک مسئله است،

💥مسئله‌ی پوشش زن و مرد یک مسئله است،

💥چیزهایی که تحت عنوان حقوق زن بیان میشود، یکی از این پنجره‌های شیطانی است،

⬅️[همچنین] چیزهایی که در مورد پوشش زن بیان میشود که «آقا چرا مجبور میکنید زنها را به حجاب؟»

⬅️حرفهایی که حتّی بعضی از افراد ظاهرالصّلاح هم میگویند‼️.

🌸مسئله‌ی حیا خیلی مسئله‌ی مهمّی است.

🌸رأس صفات و مکارم اخلاق حیا [است]: وَ رَأسُهُنَّ الحَیَاء.

❌ادامه دارد…….

👌ملاحظات :

👈این سوابق جهت برنامه ریزی بهتر کار گروه های تخصصی «مجامع استانی» برای رسیدن به یک راه حل اساسی؛ گرد آوری و ابلاغ میگردد.

🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۲/۰۱/۰۶
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱