بیانیه ی «شماره ی۱۱۵۵» موضوع : شرکت در #انتخابات «۹۲» روز دیگر در انتخابات شرکت میکنیم تا مجلس خوبی داشته باشیم، که اگر مجلس در تراز جمهوری اسلامی باشد؛ آموزش وپرورش را وادار مینماید که:

موضوع : شرکت در #انتخابات

❌«۹۲» روز دیگر در انتخابات شرکت میکنیم تا مجلس خوبی داشته باشیم، که اگر مجلس در تراز جمهوری اسلامی باشد؛ آموزش وپرورش را وادار مینماید که انسان های :

❌مؤمن،

❌پرهیزکار،

❌متخلّق به اخلاق اسلامی،

❌بلندهمت،

❌امیدوار،

❌خیرخواه،

❌بانشاط،

❌حقیقت‌جو،

❌آزادمنش،

❌مسئولیت‌پذیر،

❌قانون‌گرا،

❌عدالت‌خواه،

❌خردورز،

❌خلاق،

❌وطن‌دوست،

❌ ظلم‌ستیز،

❌و جمع‌گرا را تربیت کند.

🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۲/۰۹/۰۸

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱